பிளஸ் 2 முடித்திட்டீங்களா!.. அடுத்து என்ன Course படிச்சா லைஃப் செட்டில் ஆகும்!! After12th Best Studying Courses Details Tamil 2024

After12th Best Studying Courses Details Tamil 2024 MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BHMS, BUMS, BNYS, B. Pharm, B.Sc Nursing, BPT, மேலும் சில பாரா மெடிக்கல் படிப்புகள் உள்ளன. இது தவிர கலைப் பிரிவில் ஏராளமான படிப்புகள் உள்ளன. மேலும் சட்டம், மேலாண்மை, ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் உள்ளிட்ட துறைகளிலும் பல்வேறு சிறந்த படிப்புகள் உள்ளன.

மேலும் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சம்பந்தமான தகவல்களை பெற WhatsApp குரூப்பில் இணையவும்
Join our Groups
     Whatsapp Group   Join
 Whatsapp Channel Join
Telegram Join
 
After12th Best Studying Courses Details Tamil 2024
After12th Best Studying Courses Details Tamil 2024

பிளஸ் 2 க்கு பிறகு என்ன படிக்கலாம்?

“முதலில் ப்ளஸ் 2-இல் பயாலஜி, மேக்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி பாடங்கள் கொண்ட முதல் குரூப் எடுத்து படித்தவர்கள் +2க்கு பிறகு என்ன படிக்கலாம் எனப் பார்ப்போம். பயாலஜி அடிப்படையில் எம்.பி.பி.எஸ்., இந்திய மருத்துவம், பிடிஎஸ், பி. பார்ம், பார்ம் டி, அக்ரிகல்சர், பிசரீஸ், மைக்ரோ பயாலஜி, ஆப்ட்டோமெட்ரி போன்ற பல படிப்புகள் உள்ளன.

 1. MBBS
 2. BDS (Dental Surgery)
 3. BHMS (Homoeopathy)
 4. BUMS (Unani)
 5. BAMS (Ayurvedic)
 6. B.Sc Nursing
 7. BPT – Physio Therapy
 8. B.Pharm
 9. B.Sc Horiculture
 10. B.Sc Fisheries Science
 11. B.Sc Medical Technology
 12. B.Sc Antroplogy
 13. B.VSc AH (Veterinary Science & Animal Husbandry)
 14. BNYS (Naturopathy & Yogic Science)
 15. B.Sc Physiotherapy
 16. B.Sc Botany
 17. B.Sc Zoology
 18. B.Sc Chemistry
 19. B.Sc Micro Biology
 20. B.Sc Bio Medical Science
 21. B.Sc Bio Chemistry
 22. B.Sc Forensic Science
 23. Integrated M.Sc
 24. B.Sc Food Technology
 25. B.Sc Rehabiliation Therapy
 26. BOT – Occupational Therapy
 27. BMLT Medical Lab Technology

B.com படித்தால் என்ன வேலை கிடைக்கும்?

மாணவர்கள் இந்த துறையின் மூலம் கணக்காளராக மற்றும் வங்கியில் வங்கி அதிகாரியாக மற்றும் நிதி நிறுவனங்களில் கணக்காளராக, ஆடிட்டராக, வரி ஆலோசகராக, நிதி ஆலோசகராக என பல வேலை வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேலும், மாணவர்கள் தொழில் மேலாண்மை என்னும் பாடமும் பயில்வதால் வேலை கிடைக்காத மாணவர்கள் சொந்த தொழிலை தொடங்கலாம்.

பட்டயப் படிப்பு என்றால் என்ன?

பட்டயம் (ஆங்கிலம்: Diploma) என்பது கல்லூரி அல்லது பல்கலைக்கழகம் போன்ற கல்வி நிலையங்களில் குறிப்பிட்ட துறையில் கற்றுத் தேர்ச்சி பெற்றதற்கு வழங்கப்படும் சான்றிதழாகும். இந்தப் பட்டயமானது உயர் கல்வி, இளநிலைப் படிப்பு, முதுநிலைப் படிப்பு போன்ற வெவ்வேறு படிப்புகளுக்கும் வழங்கப்படுகிறது.

List of the Best Courses After 12 th

 • Engineering Courses.
 • Medical Courses.
 • Law Courses.
 • Management Courses.
 • Design Courses.
 • Animation Courses.
 • Hospitality and Tourism Courses.
 • Bachelor Courses (in any stream)
 • After12th Best Studying Courses Details Tamil 2024
  After12th Best Studying Courses Details Tamil 2024

List of 8 Diploma Courses

Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT)
Diploma in Patient Care (Nursing)
Diploma in X-Ray and Imaging Technology
Diploma in Physician Assistant
Diploma in Anesthesia Technology
Diploma in Operation Theatre Technology
Diploma in Accident and Emergency Technology
Diploma in Critical Care Management

List of 15 Arts Courses

B.A. Tamil Literature
B.A. English Language & Literature
B.A. English Literature with Computer Applications
B.A. History
B.A. History and Tourism
B.A. History with Civil Services
B.A. Tourism and Travel Management
B.A. Economics
B.A. Economics with Portfolio Management
B.A. Economics with Logistics & Freight Management
B.A. Economics with Insurance & Finance
B.A. Economics with Computer Application
B.A. Economics with Global Business
B.A. Economics with Retailing
B.A. Defence and Strategic Studies

List of 3 Certification Courses

Certificate Course in Mushroom Cultivation
Certificate Course in Wheat Grass Production
Certificate Course in Exotic Vegetables and Aromatics

List of 16 Commerce Courses

B.Com.
B.Com. C.A.
B.Com. E-Commerce
B.Com. Corporate Secretaryship
B.Com. Corporate Secretaryship with C.A.
B.Com. Retail Marketing
B.Com. Information Technology
B.Com. Banking & Insurance
B.Com. Co-operation
B.Com. Co-operative Management
B.Com – PA ( Professional Accounting )
B.Com – with Diploma in Cooperative Management
B.Com Co-Operative Management
B.Com International Business                                                                                                                                 

B.Com – Finance
B.Com. Garment Cost Accounting

List of 11 Entrepreneurs Courses

Certificate Course in Mushroom Cultivation
Certificate Course in Wheat Grass Production
Certificate Course in Exotic Vegetables and Aromatics
Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT)
Diploma in Patient Care (Nursing)
Diploma in X-Ray and Imaging Technology
Diploma in Physician Assistant
Diploma in Anesthesia Technology
Diploma in Operation Theatre Technology
Diploma in Accident and Emergency Technology
Diploma in Critical Care Management

List of 12 Management Courses

B.B.A.
B.B.A. with C.A.
B.B.A. International Business
B.B.A. Retail Management
B.B.A. Service Management
B.B.A. Information Systems
B.B.A. Information Management
B.B.A. Banking
B.B.A. Insurance
B.B.A. Marketing Management
B.B.A. Financial Management
B.B.A. Investment

List of 45 Science Courses

B.Sc. Mathematics
B.Sc. Mathematics with CA
B.Sc. Applied Mathematics
B.Sc. Statistics
B.Sc. Physics
B.Sc. Physics with Material Science
B.Sc. Physics with Nano-Technology
B.Sc. Physics with C.A.
B.Sc. Plant Biology and Plant Biotechnology / B.Sc. Botany
B.Sc. Chemistry
B.Sc. Chemistry with Nanotechnology
B.Sc. Industrial Chemistry
B.Sc. Biochemistry
B.Sc. Biochemistry with Nanotechnology
B.Sc. Pharmaceutical Chemistry
B.Sc. Polymer Technology
B.C.A.

B.Sc. Computer Science
B.Sc. Computer Science and Applications
B.Sc. Information Technology
B.Sc. Software Systems
B.Sc. Computer Technology
B.Sc. Multimedia & Web Technology
B.Sc. Clinical Laboratory Technology
B.Sc. Electronics
B.Sc. Electronics & Communication System
B.Sc. Biotechnology
B.Sc. Interior Design
B.Sc. Interior Design with Computer Applications
B.Sc. Microbiology
B.Sc. Microbiology with Nanotechnology
B.Sc. Geography
B.Sc. Advanced Zoology and Biotech with Sericulture
B.Sc. Advanced Zoology and Biotechnology / B.Sc. Zoology
B.Sc. Zoology (Wildlife Biology)
B.Sc. Costume Design and Fashion – Vocational
B.Sc. Costume Design and Fashion
B.Sc. Apparel Fashion Designing
B.Sc. Apparel Manufacturing Merchandising
B.Sc. Fashion Apparel Management
B.Sc. Garment Production Processing / Garment Designing & Production
B.Sc. Nutrition & Dietetics
B.Sc. Food Science & Nutrition / B.Sc. Food Science & Nutrition with CA
B.Sc. Catering Science & Hotel Management
B.Sc. Visual Communication & Electronic Media

List of 43 Engineering Courses

B.E. Civil Engineering
B.E. Environmental Engineering
B.E. Geoinformatics Engineering
B.E. Agriculture Engineering
B.E. Aeronautical Engineering
B.E. Automobile Engineering
B.E. Mechanical Engineering
B.E. Materials Science and Engineering
B.E. Manufacturing Engineering
B.E. Production Engineering
B.E. Industrial Engineering
B.E. Industrial Engineering and Management
B.E. Marine Engineering
B.E. Mechatronics Engineering
B.E. Mechanical and Automation Engineering
B.E. Robotics and Automation
B.E. Mechanical Engineering (Sandwich)
B.E. Aerospace Engineering (I & II Semesters)
B.E. Electrical and Electronics Engineering
B.E. Electronics and Instrumentation Engineering
B.E. Instrumentation and Control Engineering
B.E. Electronics and Communication Engineering
B.E. Computer Science and Engineering
B.Tech. Information Technology
B.E. Biomedical Engineering
B.E. Medical Electronics
B.E. Computer and Communication Engineering
B.E. Electronics and Telecommunication Engineering

B.Tech. Chemical Engineering
B.Tech. Chemical and Electrochemical Engineering
B.Tech. Petroleum Engineering
B.Tech. Petrochemical Technology
B.E. Petrochemical Engineering
B.Tech. Biotechnology
B.Tech. Pharmaceutical Technology
B.Tech. Food Technology
B.Tech. Polymer Technology
B.Tech. Plastics Technology
B.Tech.Textile Technology
B.Tech. Fashion Technology
B.Tech. Textile Chemistry
B.Tech. Handloom and Textile Technology
B. Arch.

Leave a Comment

error: Content is protected !!